Historie

Před rokem 1492 Kubu obývaly indiánské kmeny Sibonejové, později Tainové a Karibové. V roce 1492 připlul ke kubánským břehům Kryštof Kolumbus. V roce 1511 se Kuba stala španělskou kolinií a zůstala jí po následujících téměř 400 let. Původní černošské obyvatelstvo ostrova bylo zotročeno a otroctví zde přetrvalo až do konce 19. století, kdy se Kuba osvobodila od závislosti na Španělsku.Krátké období byla Kuba pod správou USA.

Nezávislý stát Kuba vznikl 20. Května 1902. USA si jako podmínku stažení svých vojsk ponechala v pronájmu vojenskou základnu Guantánamo.   V roce 1933 se k moci dostal generál Fulgencio Batista y Zaldívar. V roce 1956 vypukla kubánská revoluce, která skončila roku 1959 vítězstvím revolucionářů, za pomoci místního lidu. V čele revoluce stáli Che Guevara a Fidel Castro. Castro se okamžite ujal moci. Che Guevara se mezitím stal výcvikovým náčelníkem armády a od roku 1961 ministrem průmyslu. 8. října 1967 byl zastřelen v Bolívii. Jeho jméno se na Kubě stalo symbolem kubánské revoluce. Kuba je jednou z posledních zemí světa ovládanou totalitní komunistickou stranou.

 

 

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU